تماس با من

 
 

     درباره من

 
        پیو ند ها  
 

     خا نه

 
 
 

 

  • فونت زر نرمال از روی فونت زر ضخیم ساخته شده است به علت نقص در کمبود خانواده فونت زر که فونت بسیار کاربردی می باشد تصمیم گرفتم تا فونت نرمال و نازک آن را بسازم ، فونت نازک آن در دست ساخت است

  •  فونت زر ضخیم باز سازی شده و نزدیک به اصل قدیمی آن است و دارای حروف ترکیبی متعدد می باشد.

 
 

  قلم ها                                نشانه نوشته                      کالی گرافی                        دانلود

 

 
1. روژان TM نرمال ( متعلق به پارس فونت )  

     قیمت: 30،000،000ريال

فونت(فارسی، عربی، اردو، پشتو، کردی)

 

 

2. زر TMنرمال ( متعلق به پارس فونت )   

     قیمت: 40،000،000ريال

فونت(فارسی، عربی، اردو، پشتو، کردی)

 

 

3. زر TM ضخیم ( بازسازی شده توسط  پارس فونت )  

     قیمت: 00،000،000ريال

فونت(فارسی، عربی، اردو، پشتو، کردی)